อนุทิน 136294 - ถาวร

ถาวร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้มีโอกาสเข้าร่วมระดมสมอง ต่อยอดการวินิจฉัยองค์กร ด้านการสร้างความรัก ความผูกพันต่อองค์กร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยต่อยอดจากผลการสำรวจความผูกพันของบุคลากรจัดโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้เข้าร่วมระดมสมองในวันนี้มาจากหน่วยงานต่างๆในคณะแพทย์ รวมทั้งสิ้น10คน

โดยคำถามมี10ข้อ 

ข้อแรกคือ คือความรักและความผูกพันต่อองค์กรในมุมมองของท่านคืออะไร

ในมุมมองของข้าพเจ้าแล้ว คือความเหนียวแน่น พร้อมฝ่าฟัน พัฒนาองค์กร

เป็นความรู้สึกจากใจที่มีให้คณะแพทย์ 

 30 ปีที่ผูกพันวันนั้นถึงวันนี้ ความรู้สึกดีๆ มีให้องค์กรเสมอ

เขียน 07 Jul 2014 @ 20:03 ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ใกล้จะเกษียณแล้วนะครับ ;)…

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะอาจารย์ Wasawat Deemarn  

อีก11ปีค่ะอาจารย์ อยู่ยาวนานที่มข.

ภาพนี้วิวโรงพยาบาลค่ะ ถ่ายมุมสูง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะอาจารย์บุษยมาศ

ขอบคุณค่ะอาจารย์ prayat  duangmala 

เนื้อหาที่ Fogus group ทั้งหมด น่าสนใจค่ะ หน่วยงานผู้จัดจะนำไปใช้ประโยชน์พัฒนาองค์กรต่อไปค่ะ