อนุทิน 136291 - บุษยมาศ

๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - เซ็นผ่านงานให้กับเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕ แฟ้ม

         - ติดต่อ สกอ. ซึ่ง ม. ไม่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๑๐ กค. ๒๕๕๗

           โทร.ติดต่อเท่าไหร่ก็ไม่มีผู้มารับสาย...เลยต้องขอใช้หนังสือของ มรภ.เชียงราย ส่งไปขอ

           ทำเรื่องไปราชการก่อน...แย่จัง ในเนื้อความว่าให้ ม. ตอบรับการเข้าร่วมประชุมภายในวันที่

           ๔ กค.๒๕๕๗ นี่วันที่ ๗ กค. ๒๕๕๗ ก็ยังไม่ได้รับหนังสือ...นี่หรือ!!! การทำงานของภาครัฐ

           มีทางติดต่ออีกมากมายที่ไม่ล่าช้า แต่ใยไม่ทำกัน...

(บ่าย) - สอนงานให้กับเจ้าหน้าที่มารับงานใหม่แทนน้องอ้อซึ่งเสียชีวิต...นี่ก็อีกหน้าที่หนึ่งของฉัน

            การสอนเพียงแค่วันเดียวใช่เป็นเรื่องง่าย เพราะกว่าจะทำให้เด็กเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ มีใครรู้บ้าง

            ว่าต้องใช้เวลาในการสอนงาน เด็กหัวไวก็ดีไป แต่กว่าเขาจะเข้าใจ ฉันเชื่่อเลยว่า...ต้องใช้เวลา

            จำ เวลาฝึกให้เกิดความเข้าใจ เป็นอีกสมรรถนะหนึ่งในการสอนงานของ ผอ.กอง ฯ เช่นฉัน

เขียน 07 Jul 2014 @ 12:31 ()


ความเห็น (0)