อนุทิน 136279 - แสงแห่งความดี...

มหาวิทยะเจดีย์  วัดโมกขธรรมาราม ที่ข้าพเจ้ามีส่วนร่วม 

บัดนี้...ก่อสร้างได้ กว่า  60 เปอร์เซ็นต์แล้ว 

ท่านเจ้าคุณ,,พระราชไพศาลมุนี ท่านมีเมตตาต่อพระพม่าและกลุ่มคนพม่าที่มีจิตใจเป็นกุศล ในการก่อสร้างมหาวิทยะเจดีย์แห่งนี้ เป็นอย่างมาก 

ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าพร้อมคณะทำงาน เข้าขอคำชี้แนะและปรึกษา ท่านจะคอยให้กำลังใจเสมอมา

..

ข้าพเจ้าและคณะทำงานพูดคุยกันเสมอว่า...เจดีย์ไทย-พม่า แห่งนี้  เกิดขึ้นได้ เพราะบารมีของท่านโดยแท้

..

รู้สึกภูมิใจ...ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้ร่วมสร้างเจดีย์กับท่าน พร้อมมิตรภาพจากคนต่างแดน...ที่มาอยู่ที่นี่

รวมรวมข้อมูลได้มากขึ้น เรียบเรียงถ้อยคำ ความรู้สึก จากภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ กว่าจะมี "มหาวิทยะเจดีย์" .วันนี้

พร้อมที่จะถ่ายทอดเป็นตัวอักษรสู่สาธารณะชน 

เมื่อเขียนถ่ายทอดไว้ที่นี่แล้ว จะจัดพิมพ์เป็นหนังสือไว้เ้ป็นอนุสรณ์

หนังสือเล่มนี้ จะบอกเล่าความเป็นมา และเป็นไปของเจดีย์แห่งนี้

แม้ชีวิตจะดับสูญไปแล้ว ...หนังสือเล่มนี้ จะเล่าขานให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รับรู้เรื่องราวนี้ต่อไป...ตราบนานเท่านาน

เขียน 06 Jul 2014 @ 16:12 () แก้ไข 06 Jul 2014 @ 16:14, ()


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

สาธุค่ะ มีใจที่อยากจะมาอ่าน ติดตามในบ้าน G2K วันนี้ ดีใจมากที่ได้เห็น “มหาวิทยะเจดีย์” ด้วยแรงศรัทธาของคุณแสง ร่วมอนุโมทนา สาธุด้วยค่ะ

ขอบพระคุณครับครู

ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งครับ จากการร่วมอนุโมทนาบุญ ในครั้งนี้ครับ

เขียนเมื่อ 

โมทนา มาธุด้วยค่ะ มหาวิทยะเจดีย์ เจดีย์ไทย-พม่า แห่งนี้น่าสนใจมากค่ะ เป็นเจดีย์ที่เกิดจากศรัทธาของคุณแสง พระอาจารย์และกลุ่มคนพม่าใน พ. ศ. นี้ หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวนั้นสำคัญมาก ๆ เพื่อคนรุ่นหลังจะได้ทราบ ในเชียงใหม่และล้านนามีเจดีย์พม่าอยู่มาก หรืออาจจะเรียกว่าเจดีย์ศิลปะพม่าผสมล้านนา ล้วนสร้างขึ้นมากว่า 100 ปีแล้ว สวยงาม อลังการ์เป็นส่วนใหญ่ แต่น่าเสียดายไม่มีประวัติที่ถูกบันทึกไว้ชัดเจน หรือประวัติสูญหายไป มีแต่ลูกหลานและเจ้าอาวาสบางวัดเท่านั้นที่พอจะทราบหรือมีหลักฐาน ซึ่งเรื่องนี้ GD กำลังช่วยลูกหลานพม่าคนหนึ่งศึกษาอยู่และกำลังจะเผยแพร่เร็ว ๆนี้ค่ะ

เป็นกำลังใจให้อาจา์รย์ GD นะครับ