อนุทิน 136257 - โอ๋-อโณ

  ติดต่อ

รายงานนี้ก็อาจจะช่วยให้คนอยากกินวิตะมินซีมากขึ้น เพราะเขารายงานว่า การกินวิตะมินซีขนาดต่ำๆคือไม่เกิน 325 mg ต่อวันลดอัตราเสี่ยงจากโรคมะเร็งตับอ่อนได้ อ่านรายละเอียดบทคัดย่อได้จาก Case–Control Study of Aspirin Use and Risk of Pancreatic Cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. Published online June 26, 2014.

  เขียน:  

ความเห็น (0)