อนุทิน 136257 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รายงานนี้ก็อาจจะช่วยให้คนอยากกินวิตะมินซีมากขึ้น เพราะเขารายงานว่า การกินวิตะมินซีขนาดต่ำๆคือไม่เกิน 325 mg ต่อวันลดอัตราเสี่ยงจากโรคมะเร็งตับอ่อนได้ อ่านรายละเอียดบทคัดย่อได้จาก Case–Control Study of Aspirin Use and Risk of Pancreatic Cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. Published online June 26, 2014.

เขียน 05 Jul 2014 @ 00:30 ()


ความเห็น (0)