อนุทิน 136254 - นางสาว ปัทมวรรณ วัยยิ่งยุทธ์

หน่วยฝึกที่13 เทศบาลตำบลบ่อพลับ  สัปดาห์ที่5

ประทับตรายางให้กับเทศบาล และทำแผนที่เดินดินของหมู่บ้านและศึกษาข้อมูลของหมู่บ้าน

เขียน 04 Jul 2014 @ 22:33 ()


ความเห็น (0)