อนุทิน #136254

หน่วยฝึกที่13 เทศบาลตำบลบ่อพลับ  สัปดาห์ที่5

ประทับตรายางให้กับเทศบาล และทำแผนที่เดินดินของหมู่บ้านและศึกษาข้อมูลของหมู่บ้าน

เขียน:

ความเห็น (0)