อนุทิน #136247

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - ๐๙.๔๐ น. ร่วมบันทึกเทปในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ณ ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์ พิษณุโลก

         - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๗ แฟ้ม

(บ่าย) - แก้ไขคู่มือการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ที่น้องอ้อทำไว้ก่อนเสียชีวิต

           ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)