อนุทิน #136243

| อนุทิน ... ๕๗๒๒ |

"..."

สรรพสิ่งในโลก
มีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นประธาน
ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ!

พุทธวจน

เขียน:

ความเห็น (0)