อนุทิน 136243 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๗๒๒ |

"..."

สรรพสิ่งในโลก
มีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นประธาน
ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ!

พุทธวจน

เขียน 03 Jul 2014 @ 22:29 ()


ความเห็น (0)