อนุทิน 136240 - su

su

"ค่าของตนที่ฝึกแลัว"

ผู้มีปัญญา เห็นค่าของตนที่ฝึกแล้ว ย่อมยินดีที่จะเผชิญกับความยาก  

ความยาก แม้มากมายเพียงไรก็ตาม ย่อมให้ผลเป็นความมีค่าแห่งจิตใจตน  

เป็นความมีค่าแห่งตนเอง เป็นผลที่คุ้มกับความยากลำบาก ที่ต้องต่อสู้เพื่อให้การฝึกตนเป็นไปด้วยดี  

คนมีปัญญาย่อมพร้อมที่จะรับความยาก เพียงเพื่อจะได้มีโอกาสฝึกตน 

ผู้ที่เป็นคนดีแล้ว ย่อมสามารถฝึกคนไปสู่ความดีงามต่างๆได้

นำตนไปสู่ความเจริญรุ่งเรื่องได้ และสามารถนำผู้อื่นไปสู่ความดีงามต่างๆ ได้ด้วยท่านจึงกล่าวว่า

 ตนที่ฝึกดีแล้ว  เป็นแสงสว่าง

 ตนที่ฝึกดีแล้ว  เป็นเครื่องนำชีวิต

 ตนที่ฝึกดีแล้ว  เป็นเครื่องยังชีวิตให้สว่าง 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เขียน 03 Jul 2014 @ 20:59 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ลองไปที่บันทึก กดเพิ่มบันทึกนะครับ เขียนเป็นบันทึกน่าจะดีกว่าครับ ขอบคุณมากๆครับ