อนุทิน 136240 - su

su
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"ค่าของตนที่ฝึกแลัว"

ผู้มีปัญญา เห็นค่าของตนที่ฝึกแล้ว ย่อมยินดีที่จะเผชิญกับความยาก  

ความยาก แม้มากมายเพียงไรก็ตาม ย่อมให้ผลเป็นความมีค่าแห่งจิตใจตน  

เป็นความมีค่าแห่งตนเอง เป็นผลที่คุ้มกับความยากลำบาก ที่ต้องต่อสู้เพื่อให้การฝึกตนเป็นไปด้วยดี  

คนมีปัญญาย่อมพร้อมที่จะรับความยาก เพียงเพื่อจะได้มีโอกาสฝึกตน 

ผู้ที่เป็นคนดีแล้ว ย่อมสามารถฝึกคนไปสู่ความดีงามต่างๆได้

นำตนไปสู่ความเจริญรุ่งเรื่องได้ และสามารถนำผู้อื่นไปสู่ความดีงามต่างๆ ได้ด้วยท่านจึงกล่าวว่า

 ตนที่ฝึกดีแล้ว  เป็นแสงสว่าง

 ตนที่ฝึกดีแล้ว  เป็นเครื่องนำชีวิต

 ตนที่ฝึกดีแล้ว  เป็นเครื่องยังชีวิตให้สว่าง 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เขียน 03 Jul 2014 @ 20:59 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ลองไปที่บันทึก กดเพิ่มบันทึกนะครับ เขียนเป็นบันทึกน่าจะดีกว่าครับ ขอบคุณมากๆครับ