อนุทิน 136235 - กิตติศักดิ์ อินทิพย์

  ติดต่อ

ชื่อ กิตติศักดิ์   อินทิพย์

เกิดวันที่10  มิถุนายน  2542

อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 36  จ.ภูเก็ต

ชอบสี ฟ้า 

ชอบผลไม้ แตงโม

ชอบกีฬา ฟุตบอล

facebook  เด็ก ภูเก็ต

  เขียน:  

ความเห็น (0)