อนุทิน 136234 - ไพลิน เพ็งสา

ชื่อ นางสาว ไพลิน นามสกุล  เพ็งสา         

กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2

อายุ 15 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด  29  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2542

กำลังศึกษาอยู่ที่  โรงเรียนราชประชานูเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต

เขียน 03 Jul 2014 @ 14:46 ()


ความเห็น (0)