อนุทิน 136231 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

- วันนี้เป็นวันพิเศษของเจ้าฟ้าคราม ๓ ขวบเต็มแล้วคร้า...แม่สาวน้อยกลอยใจของย่า...HBD นะจ๊ะ...

   มีความสุขมาก ๆ นะลูก...รักหนูมากค่ะ

(เช้า) - ประชุมร่วมกับ รษก. กนผ. + ผอ.กอง + เจ้าหน้าที่ ฯ เกี่ยวกับการจัดสรรอัตรากำลังให้หน่วยงาน 

           คณะ และกองต่าง ๆ

         - ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติของสาขาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับ รษก.อธิการบดี

         - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๑๑ แฟ้ม

(บ่าย) - ประชุมเกี่ยวกับการแยกงานนิติกรไปรวมกับสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับ รษก.ผอ.สนอ.

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)