อนุทิน 136230 - ปิยะ แก้วหลวง

สวัสดีครับ วันนี้มีอะไรมาฝากสำหรับผู้อ่านที่ชอบภาษาอังกฤษครับ

วันนี้ขอเสนอภาษาอังกฤษวันละคำ

ประเดิมคำแรกด้วยคำว่า

Abandon (v) เลิกล้ม ละทิ้ง

Example: John abandons his efforts.  จอห์นเลิกล้มความพยายาม

Sunisa abandons a bad habit. สุนิสาทิ้งนิสัยไม่ดีออกไป

Michale abandons hope to be a good singer. ไมเคิลเลิกล้มความหวังที่จะเป็นนักร้องที่ดีได้

Jack Sparrow abandoned his ship in the Pirate of the Carrebean. 

แจ็ค สแปโร่ สละเรือตัวเองในหนังเรือง Pirate of the Carrebean

The company abandoned a project as infeasible. ทางบริษัทเลิกล้มโครงการเพราะเป็นไปไม่ได้

We abandons a trip because of bad weather. เราเลิกล้มการเดินทางเพราะอากาศเลวร้าย

He abandoned his lands and property to the invading forces.

เขาทิ้งที่ดินและทรัพย์สมบัติให้กับกองทัพผู้บุกรุก

ที่มา: ENGLISH BY EXAMPLE; วงศ์ วรรธนพิเชฐ

เขียน 03 Jul 2014 @ 11:42 () แก้ไข 03 Jul 2014 @ 12:04, ()


ความเห็น (0)