อนุทิน 136226 - dejavu monmon

วันนี้มีการคุยกันระหว่างเพื่อนถึงกรณี "การจ้างทำวิทยานิพนธ์" ของมหาวิทยาลัยบางแห่ง ในจำนวนนั้น เข้าใจว่าทางฝ่ายบริหารทราบดี ทำให้นึกไปถึงหลายวันก่อนที่มีการคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในกลุ่ม.... วันนี้ผมได้ข้อสรุปบางประการ (๑) โดยมากเป็นหลักสูตรทางการเมือง (๒) ในหน่วยงานของรัฐ จะมีหน่วยงานย่อยที่เปิดหลักสูตรแนวธุรกิจการศึกษา โดยผู้ที่เข้าเรียนในหลักสูตรนั้น จะต้องจ่ายเงินสูงกว่าปกติ หน่วยงานดังกล่าวจะมีการบริหารจัดการตนเอง ในส่วนหนึ่งคือการจ้างอาจารย์ ซึ่งรายได้จะเข้ามหาวิทยาลัยส่วนหนึ่ง และจะเข้าหน่วยงานดังกล่าวส่วนหนึ่ง ในกรณีจ้างทำวิทยานิพนธ์นั้น เป็นเรื่องการบริหารจัดการของหน่วยงานนั้นๆ แต่ถ้าผลเสียที่ออกมา ก็จะออกมาแบบเสียหายแก่ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด สำหรับมหาวิทยาลัยเอกชนที่ค่อนข้างโด่งดังในเวลานี้ น่าจะเป็นที่รู้ๆกัน อย่างไรก็ตาม หลักสูตรบางหลักสูตรที่ไม่สนใจ "จ่ายครบจบแน่" มักจะมีผู้เรียนน้อยลง และมีอันต้องปิดหลักสูตรในภายหลัง (๓) ดูเหมือน ผู้เรียนไม่ได้ต้องการความรู้ หากแต่ต้องการใบรับรองความรู้มากกว่า อีกอย่างหนึ่ง ความรู้ของผู้เรียนและผู้รับผิดชอบวิชานั้นไม่แตกต่าง ดังนั้น หน่วยงานในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/กำกับของมหาวิทยาลัยจะเป็นเพียงตราสำหรับรับรองความรู้เท่านั้น (๔) ผู้ที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐบางคน เมื่อเกษียณเพราะการเรียนแบบจ่ายครบจบแน่ ก็จะเข้ามามีบทบาทในการจัดการหลักสูตรแบบนี้ต่อไป....อนึ่ง ความคิดดังกล่าวนี้ อาจเป็นการมองการศึกษาในแง่ร้าย เพราะในความเป็นจริง ภาพลบทางการศึกษาดังกล่าวนั้น เป็นเพียงเม็ดฝุ่นเม็ดเล็กๆเท่านั้น เมื่อพิจารณาระบบการศึกษาโดยรวม

บันทึกไว้ในความทรงจำ ๑๒.๕๑ น.

เขียน 02 Jul 2014 @ 12:51 ()


ความเห็น (0)