อนุทิน 136217 - prayat duangmala

ศัตรูคือผู้จู่มาสอบไล่

อันศัตรู คือผู้จู่ มาสอบไล่   ให้รู้ได้  ว่าเรามี  ดีเท่าไหน  หรือดีแต่   จะโกรธยืน  เป็นฟืนไฟ

บังคับใจ  ไว้ไม่อยู่  สักครู่เดียว  อันศัตรู  คือผู้สรร  สวรรค์ให้  ตรงที่ได้  มีจิต  คิดเฉลียว

ว่าอดกลั้น  นั่นแหละนะ เป็นพระเทียว  ไม่อด เลี้ยว ไปเป็นมาร พล่านนรก.

อันศัตรู  คือผู้สอน  สัจจธรรม  ว่าอาฆาต นั้นคือ  น้ำสกปรก  อย่าเก็บไว้  ในใจ  ให้ใจฟก

จะเวียนวก  ว่ายสงสาร  นานนักเอย  เหตุฉะนั้น ศัตรู คือผู้ให้  แต่กลายเป็น ผู้ร้าย เหตุไรเหวย

เพราะผู้รับ  รับไม่เป็น  อย่างเช่นเคย  ถ้ารับเป็น  พวกเราเอ๋ย หมดศัตรู.

ท่านพุทธทาสเขียนไว้เป็นเครื่องเตือนใจ..

เขียน 01 Jul 2014 @ 21:30 ()


ความเห็น (0)