อนุทิน 13621 - ธ.วั ช ชั ย

น่าจะเป็น ทิฏฺฐิ มากกว่า ทิฐฺฐิ?

เขียน 29 Jun 2008 @ 18:19 ()


ความเห็น (0)