อนุทิน 136203 - นีโอ..เบเกอรี่

  ติดต่อ

# อนุทิน 523 #

1 กรกฎาคม 2477 - 1 กรกฎาคม 2557 : 80 ปี 

จากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยทำให้มีวันนี้คะ

  เขียน:  

ความเห็น (1)

เป็นวันสถาปนาวันลูกเสือของธีรราชด้วยเป็นมงคลยิ่ง( ๑ ก.ค.)