ติดต่อ

อนุทิน #136174

นักศึกษาป.เอก การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

นางสาวพัสนี ผกากรอง รหัสนักศึกษา 

ชื่อเล่น แอน สอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร

  เขียน:  

ความเห็น (0)