อนุทิน 136168 - "พี่หนาน"

  ติดต่อ

๒๙/๐๖/๒๕๕๗

อนุทิน ๑๖๘.

ฟ้าตะวานี้ มืดดีฝนหลาย แฮงลมวอดวาย กว่าสายฟ้าต้อง

มาหักไม้กั๋น ตี่ฉันเกี่ยวข้อง อาศัยฮ่มเงา ฮยามฮ้อน

หันแล้วใจ๋หาย หัวใจ๋สะต๊อน หักปั้บกิ่งห้อย ลงมา

ยืนผ่อแม่เจ๊า บะอยากข้าวปล๋า งานเข้าแล้วนา เซาะหาหยังเผ้ว ๆ...

ก่อนแหละนายเหย...


  เขียน:  

ความเห็น (1)

ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจและเข้ามาอ่านมากครับผม