อนุทิน 136146 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๗๑๓ |

"เปลี่ยนตัว"

มีคำสั่ง คสช. 79/2557 แต่งตั้งโยกย้ายผู้ที่เกี่ยวข้องใน ศธ.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ให้ นายทศพร ศิริสัมพันธ์ พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ นายกำจร ตติยกวี พ้นจากตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ให้ นายอภิชาติ จีระวุฒิ พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ นายกมล รอดคล้าย พ้นจากตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สกอ. สังกัดโดยตรงของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (เชียร์การแยกกระทรวง)
สพฐ. คุณครูประถมศึกษาทั่วประเทศ และ Tablet

น่าติดตามความก้าวหน้ายิ่งนัก ;)...

เขียน 28 Jun 2014 @ 01:15 ()


ความเห็น (2)

เห็นด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ พี่แก้ว ;)…