อนุทิน 136122 - Arisa Kotekruang

“คนดี” เป็นอย่างไร ทำไมคนดีจึงมีน้อย บ้านเมืองวุ่นวาย สังคมเสื่อมโทรม เพราะอัตราคนดีต่อคนชั่วนั้นน้อยหรือไม่ คำถามเหล่านี้สะท้อนให้เห็นภาพสังคมในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ความทันสมัย ความสะดวกสบาย เสพสื่อได้ง่ายหลากหลายช่องทาง ดูเหมือนว่าเทคโนโลยีพัฒนาแบบก้าวกระโดดและไม่มีท่าทีว่าจะหยุดชะงักเลย ซึ่งสวนทางกันกับจิตใจของคนที่ไม่ได้พัฒนาตามแบบคู่ขนาน ดังจะเห็นได้จากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น คดีลูกฆ่าแม่ผู้บังเกิดเกล้า คดีฉกชิงวิ่งราว คดีสามี-ภรรยาคบชู้จนนำไปซึ่งโศกนาฏกรรม คดีหลอกลวงฉ้อฉนบิดเบือนข้อเท็จจริงตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงปุถุชนรากหญ้า คดีเสพสุราและของมึนเมาจนควบคุมสติไม่ได้ ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้มีมากขึ้นเป็นเงาตามตัวกับความเจริญของเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีไม่ได้มีส่วนทำลายสังคมเลยหากแต่เป็นผู้ใช้ ผู้ใช้คือ “คน” คนเป็นผู้ค้นคิดเทคโนโลยีต่างๆ คนเป็นผู้กระทำให้เกิดปัญหาที่เลวร้ายข้างต้น และคนยังเป็นผู้แก้ปัญหา รักษา พัฒนา พร้อมๆ กัน จากปัจเจกบุคคลไปจนกลายเป็นครอบครัว ชุมชน สังคม สรุปได้ว่า “คน” เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความเจริญทางสังคม ทว่าสังคมจะต้องมีอัตราส่วน คนดี : คนธรรมดา : คนชั่ว ในปริมาณที่เหมาะสม เช่น คนดี :
คนธรรมดา : คนชั่ว เป็น 50 : 40 : 10 แต่ปัญหาคือ ทำอย่างไรคนธรรมดาและคนชั่วจึงจะกลายเป็น “คนดี” ได้ สูตรของความดีนั้นไม่มีขายไม่มีสูตรลับเฉพาะแต่เป็นการปฏิบัติ ...ศีล สมาธิ ปัญญา

เขียน 26 Jun 2014 @ 17:04 ()


ความเห็น (0)