อนุทิน 136027 - จิตศิริน

การสร้างเงื่อนไขในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง 

ในหน้าที่ของ "ครู" เราไม่อาจปฏิเสธหรือกล่าวแย้งได้ว่า "ก็เด็กไม่สนใจเอง ก็เด็กไม่เรียนรู้เอง"

เพราะสิ่งสำคัญอยู่ที่ "เงื่อนไข" ที่ครูได้สร้างให้เกิดการเรียนรู้

หน้าที่ของครู คือ สร้างบรรยากาศ สร้างเงื่อนไขที่นำไปสู่การเรียนรู้

บันทึกจากความทรงจำ หลังเรียนรู้จากอาจารย์ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

เขียน 25 Jun 2014 @ 21:37 ()


ความเห็น (0)