อนุทิน 136027 - จิตศิริน

  ติดต่อ

การสร้างเงื่อนไขในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง 

ในหน้าที่ของ "ครู" เราไม่อาจปฏิเสธหรือกล่าวแย้งได้ว่า "ก็เด็กไม่สนใจเอง ก็เด็กไม่เรียนรู้เอง"

เพราะสิ่งสำคัญอยู่ที่ "เงื่อนไข" ที่ครูได้สร้างให้เกิดการเรียนรู้

หน้าที่ของครู คือ สร้างบรรยากาศ สร้างเงื่อนไขที่นำไปสู่การเรียนรู้

บันทึกจากความทรงจำ หลังเรียนรู้จากอาจารย์ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

  เขียน:  

ความเห็น (0)