อนุทิน 135993 - prayat duangmala

จบหลักสูตรการอบรมการคัดกรองนักเรียนที่มีแนวโน้มบกพร่องในการเรียนรู้ ตามพรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

 ตลอดสามวันได้อะไรมาใช้กับนักเรียนพอสมควรที่จะช่วยเหลือนักเรียนให้มีความสุขกับการเรียนตามศักยภาพของเขา..เมื่อผู้ปกครองยอมรับกับตัวนักเรียนยอมที่จะให้ครูคัดกรองได้..เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานกับการจัดกิจกรรมการเรียนกับระดับความรู้ของเขาเอง..เป็นการพัฒนานักเรียนให้เหมาะสมกับระดับไอคิวและพฤติกรรมของเขาด้วย..

การจำแนกเชาว์ปัญญา

ไอคิว ระดับเชาว์ปัญญา
13o ขึ้นไป อัจฉริยะ(very superior)
120-129 ฉลาดมาก(superior)
110-119 ค่อนข้างฉลาด(Bright Normal)
90-109 ปานกลาง(Average)
80-89 ปัญญาทึบ(Dull Normal)
70-79 คาบเส้นปัญญาอ่อน(Borderline)
ต่ำกว่า70 ปัญญาอ่อน(Mental Retardation)
50-69 ปัญญาอ่อนระดับน้อย(Mild mental retardation)
35-49 ปัญญาอ่อนระดับปานกลาง(Moderate mental retardation)
20-34 ปัญญาอ่อนระดับรุนแรง(Severe mental retardation)
ต่ำกว่า20 ปัญญาอ่อนระดับรุนแรงมาก(Profound mental retardation)

เอกสารอ้างอิง

กุลยา ก่อสุวรรณ (2553) การสอนเด็กที่มีความบกพร่องระดับเล็กน้อย ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็ก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร ฯ

เขียน 22 Jun 2014 @ 20:41 ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

คุณมะเดื่อเคยอบรมทำนองนี้มาหลายครั้ง แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้วจ้ะ คงเพราะชราเกิดการใช้งาน ผอ.จึงให้อยู่เฉย ๆ อิ อิ

เขียนเมื่อ 

ไม่ทราบว่าใช่ที่เดียวกันไหมคะท่าน สพป.สป.1

เขียนเมื่อ 

ไม่ใช่ครับอาจารย์ tuknarak ขอบคุณครับที่เป็นกำลังใจ ผมอบรมที่ สพป.มค.๓(สารคาม)ผ่านหลายครั้งแล้ว แต่ครั้งนี้เข้มครับ

ขอบคุณทุกกำลังใจ..