อนุทิน 13597 - กวิน

  ติดต่อ

ใครอยากเป็น คนน่ารัก+ฉลาด อ่านทางนี้@190469

สวัสดีครับคุณ ครูแอน

คุณ+ธรรม=ธรรม ว่า ด้วย ความดี
คุณ=ความดี เทียบกับ คำว่า คุณากร
คุณากร=คุณ+อากร
อากร= บ่อเกิด
คุณากร =บ่อเกิดแห่ง คุณ (ความดี)

เพราะฉะนั้นเวลาเราเรียกจะใครว่า คุณ นั่นก็หมายความว่า เราเห็นแล้วว่า เขาหรือเธอ คนนั้นต้องเปี่ยมไปด้วย ความดี ผู้ถูกเรียกว่า คุณ ก็ต้องสำนำนึกสำเหนียกเสมอว่า เอ ตัวเรามีความดี เพียงพอจะให้ผู้อื่นเรียกว่า คุณ แล้วหรือยังหนอ ถ้ายังไม่มี ก็ต้อง พยามสร้าง ความดี ให้ยิ่งๆ ขึ้น ถ้ามีความดีสมบูรณ์แล้วก็ต้องรักษาความดีนั้นเอาไว้ รกฺเขยฺย อตฺตโน สาธุ ํ ลวณํ โลณตํ ยถา= พึงรักษาความดีของตนไว้ ดังเกลือรักษาความเค็ม.

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)