อนุทิน #135962

WS Active Learning เวลาผ่านไปสองชั่วโมงหลังกาแฟ เหลือ อาจารย์ เรียนรู้ ๒๕ ท่าน

เขียน:

ความเห็น (1)

…เป็นกระบวนการคัดกรองที่ดีนะคะอาจารย์