อนุทิน 135962 - JJ

  ติดต่อ

WS Active Learning เวลาผ่านไปสองชั่วโมงหลังกาแฟ เหลือ อาจารย์ เรียนรู้ ๒๕ ท่าน

  เขียน:  

ความเห็น (1)

…เป็นกระบวนการคัดกรองที่ดีนะคะอาจารย์