อนุทิน 135958 - JJ

  ติดต่อ

  • อาจารย์เป็นอย่างไร ลูก+ ศิษย์ ย่อมเป็นเช่นนั้น
  • การเข้าห้องประชุม สัมนาสาย
  • จะเป็นแบบอย่างในการเข้าเรียนสาย ของนิสิตนักศึกษา
  • การฝึกคนในญี่ปุ่น คือ ตรงต่อเวลา
  • แปลว่า มาก่อนเวลาครับ
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)