อนุทิน 135958 - JJ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • อาจารย์เป็นอย่างไร ลูก+ ศิษย์ ย่อมเป็นเช่นนั้น
  • การเข้าห้องประชุม สัมนาสาย
  • จะเป็นแบบอย่างในการเข้าเรียนสาย ของนิสิตนักศึกษา
  • การฝึกคนในญี่ปุ่น คือ ตรงต่อเวลา
  • แปลว่า มาก่อนเวลาครับ
เขียน 20 Jun 2014 @ 13:14 () แก้ไข 20 Jun 2014 @ 14:17, ()


ความเห็น (0)