อนุทิน 135954 - นีโอ..เบเกอรี่

  ติดต่อ

: อนุทิน 522 ;

จิตสำนึก สอนกันไม่ได้จริงๆ เพราะเครือญาติจึงขาดจิตสำนึก

(กรรมการคนหนึ่งชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมให้ผู้สมัครรับทุนบางคน)

เฮ้อ! หมดศรัทธาเลยเรา

เอาไว้เตือนตัวเองด้วยจ้าอย่าปฏิบัติ

  เขียน:  

ความเห็น (0)