อนุทิน 135954 - นีโอ..เบเกอรี่

: อนุทิน 522 ;

จิตสำนึก สอนกันไม่ได้จริงๆ เพราะเครือญาติจึงขาดจิตสำนึก

(กรรมการคนหนึ่งชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมให้ผู้สมัครรับทุนบางคน)

เฮ้อ! หมดศรัทธาเลยเรา

เอาไว้เตือนตัวเองด้วยจ้าอย่าปฏิบัติ

เขียน 20 Jun 2014 @ 04:55 ()


ความเห็น (0)