อนุทิน 135917 - เพชรน้ำหนึ่ง

  ติดต่อ

-อ่านชีวิต...จากหนังสือ..หลายชีวิต

-ผู้เขียนท่าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช เขียนจากแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ที่พานพบ.....รถทัวร์ประสบอุบัติเหตุที่เกิดระหว่างเส้นทาง.....

-กระตุกต่อมนักเขียนด้วยความคิดที่ว่า"ทำไมคนหลายคน..ต่างเพศ..ต่างวัย...ต่างที่มา...ต่างมาจบชีวิตลงพร้อม ๆกัน ณ ที่เดียวกัน...

-แต่ละชีวิตที่ได้อ่าน..ล้วนแต่ได้เรียนรู้..ชีวิต..แต่ละคน...

-เจ้าลอย..เป็นเรื่่องแรกที่ผู้เขียนบอกว่าตั้งใจเขียนเป็นพิเศษ...อ่านแล้ว..ได้เรียนรู้..ในความเป็น"เจ้าลอย"

-นี่แหละหนอ...คนเรา...ต่างก็มีจุดจบ...เฉกเช่น...เดียวกัน....

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (3)

ถ้าถึงจุดจบเวลาใกล้เคียงกันสถานที่ใกล้เคียงกัน..อาจเป็นเพราะเหตุปัจจัยที่ส่งผลมาในเวลาใกล้เคียงกัน(กรรมร่วมสุกเวลาเดียวกัน) เคยร่วมกันทำมาในหลายภพชาติ..

ขอบคุณดอกไม้และกำลังใจจากทุกท่านด้วยนะคร้าบ!!!

จะหามาอ่านบ้าง