อนุทิน 135911 - บุษยมาศ

๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

- วันนี้ลางาน ๑ วัน เพื่อพบแพทย์ตามที่นัดไว้

- ช่วงเย็น - กลางคืน อดไม่ได้ที่จะแวะเข้ามาใน Gotoknow...ฝากรอยจารึกไว้ให้กับเด็กรุ่นหลังด้วยนะจ๊ะ...เสร็จแล้วขอทำการบ้านเตรียมตัวเป็นเลขา ฯ ในการประชุม กบม. ก่อนค่ะ...

๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

(เช้า) - ประชุม กบม.ช่วง ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

(บ่าย) - ประชุม ร่าง การต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยจาก ๓ ๓ ๕ ๗ ปี เป็น ๖๐ ปี

            โดยมีเงื่อนไขการทำผลงานวิชาการมาเป็นตัวกำหนด ฯ

เขียน 16 Jun 2014 @ 21:33 () แก้ไข 17 Jun 2014 @ 16:28, ()


ความเห็น (0)