อนุทิน 135886 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

๐ สรรพวิทย์ในโลกล้วน ......... หลากหลาย

แต่เกิดจนตายหมาย ............... ไม่แจ้ง

รู้ซึ้งหนึ่งภายคลาย .................. ความมืด มนนา

แม้มากเพียรเรียนแล้ง ............. เลิศรู้ดูเหลว

เขียน 14 Jun 2014 @ 16:56 ()


ความเห็น (0)