อนุทิน 135881 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รายงานนี้เขาเปรียบเทียบยารักษาเบาหวาน แล้วพบว่าการได้อินสุลิน ร่วมกับยา Metformin มีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงกว่าเมื่อเทียบกับการใช้ยา Metformin ร่วมกับยากินกลุ่ม sulfonylurea เพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองและสอบถามคุณหมอให้แน่ใจว่าต้องดูอาการอะไรบ้างเมื่อได้ยาไปแล้ว รายงานนี้คือ Association Between Intensification of Metformin Treatment With Insulin vs Sulfonylureas and Cardiovascular Events and All-Cause Mortality Among Patients With Diabetes. JAMA, 2014; 311 (22): 2288 DOI: 10.1001/jama.2014.4312.

เขียน 14 Jun 2014 @ 14:59 ()


ความเห็น (0)