อนุทิน #135857

  ติดต่อ

  • ช่วงสองอาทิตย์นี้มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่สองมาสังเกตการสอน
  • เตรียมฝึกซ้อมเด็กแข่งขันทักษะทางวิชาการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
  • สิ่งที่รู้สึกอึดอัดก็คือต้องไปฝึกซ้อมนักเรียนในเรื่องที่ฉันไม่ถนัด  "ติดกระดุมเม็ดแรกผิดทุกอย่างก็ผิดหมด"
  • หัวหน้าที่วิเคราะห์ความสามารถลูกน้องไม่ได้ไม่รู้ว่าระหว่างลูกน้องกับหัวหน้าใครน่าสงสารกว่ากัน
  เขียน:  

ความเห็น (0)