อนุทิน 13585 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

มะปรางมาช่วย อ.จัน ทำรายงาน สกว. มีเกดมาช่วยเลี้ยงเจ้าต้นไม้ ส่วนผมจัดการเรื่องเทคนิค

เขียน 29 Jun 2008 @ 12:00 ()


ความเห็น (0)