อนุทิน 135836 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

(เช้า) - ประชุมทบทวนข้อตกลงในการปฏิบัติงานของสายวิชาการและสมรรถนะของผู้บริหาร

(บ่าย) - ประชุมการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (โรงเรียนสาธิต ฯ)

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ธิ
เขียนเมื่อ 

ประชุมเป็นนิจสิน นะคะพี่