อนุทิน 135836 - บุษยมาศ

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

(เช้า) - ประชุมทบทวนข้อตกลงในการปฏิบัติงานของสายวิชาการและสมรรถนะของผู้บริหาร

(บ่าย) - ประชุมการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (โรงเรียนสาธิต ฯ)

เขียน 11 Jun 2014 @ 12:41 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ประชุมเป็นนิจสิน นะคะพี่