อนุทิน 135750 - ยายธี

  ติดต่อ

วันนี้..ฟ้าสวยอีกแล้ว...

เวลาที่บอกกับธรรมชาติเริ่มเรืองรอง..แสงแดด..จากตะวันยังมิแจ่มจ้า..นาฬิกา..บอกโมงยาม..หากแต่ว่า..ไม่สำคัญ..

ป่าน้อยๆบนพื้นที่..ระเบียง..ไม่ต้องการแข่งขัน..กันดัง เช่นในป่าใหญ่...

และที่ไหนๆก็คงเป็น..อยู่เช่น..นี้..ชั่วกาลนาน...

  เขียน:  

ความเห็น (1)

สวยจริงๆ ค่ะ