อนุทิน 135744 - prayat duangmala

  ติดต่อ

มนุษย์ทั้งหลายล้วนมีจิตประภัสสร..และเป็นหนทางสวา่งเที่ยงแท้ เพียงแต่มนุษย์ชมชอบวัตถุภายนอก โลภในลาภสักการะ หลงไหลในความสุขของกิเลสตัณหา ..


  เขียน:  

ความเห็น (0)