อนุทิน #135744

มนุษย์ทั้งหลายล้วนมีจิตประภัสสร..และเป็นหนทางสวา่งเที่ยงแท้ เพียงแต่มนุษย์ชมชอบวัตถุภายนอก โลภในลาภสักการะ หลงไหลในความสุขของกิเลสตัณหา ..


เขียน:

ความเห็น (0)