อนุทิน 135744 - prayat duangmala

มนุษย์ทั้งหลายล้วนมีจิตประภัสสร..และเป็นหนทางสวา่งเที่ยงแท้ เพียงแต่มนุษย์ชมชอบวัตถุภายนอก โลภในลาภสักการะ หลงไหลในความสุขของกิเลสตัณหา ..


เขียน 03 Jun 2014 @ 21:30 ()


ความเห็น (0)