อนุทิน 135742 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

 • แม้ความรักที่สมหวังก็ไม่พ้นทุกข์จากการพลัดพราก
  วันนี้รับฟังเรื่องราวของภรรยาผู้สูญเสียสามีสุดที่รัก ทำให้เธอคร่ำครวญคิดแต่จะตามไปอยู่กับสามี
  หากเธอเข้าถึงหลักอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  บางทีเธออาจจะทุกข์น้อยลง...
 • พระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่มีผิด "การพลัดพรากจากสิ่งที่รักย่อมเป็นทุกข์ มีรักน้อยก็ทุกข์น้อย
  มีรักมากก็ทุกข์มาก การเกิดบ่อย ๆ ย่อมเป็นทุกข์ร่ำไป"

                                                                                 ธรรมทิพย์
                                                                           ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
  เขียน:  

ความเห็น (0)