อนุทิน 135715 - หมอสุข

  ติดต่อ

จันทร์แรกของปีการศึกษา 2557  กิจกรรมการแนะนำการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้านตจวิทยา (ผิวหนัง) เวียนมาอีกครั้ง

เคยร่วมกิจกรรมนี้เมื่อกว่ายี่สิบปีมาแล้วในฐานะผู้เรียน

วันนี้ทำหน้าที่ประธานผู้เปิดงานและกล่าวต้อนรับอีกครั้ง

  เขียน:  

ความเห็น (2)

วัฏจักรชีวิตวนเวียนจากการเป็นผู้รับสู่่การเป็นผู้ให้ จากนักศึกษากลายมาเป็นอาจารย์ เป็นผู้บริหาร นั่นคือการพัฒนาตนเอง จากต้นกล้าเล็ก ๆ เป็นไม้ยืนต้นแผ่ร่มเงาให้ผู้อื่นได้พึ่งพิง ชื่นชมค่ะ

ขอบพระคุณธรรมทิพย์ สำหรับการเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับอนุทินนี้ครับ