อนุทิน 135707 - ภูสุภา

ไม่ว่าจะเป็นบ้าน หรือป่า

ไม่ว่าจะเป็นที่ลุ่ม หรือที่ดอน
พระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ในที่ใด
ที่นั้น เป็นที่น่ารื่นรมย์

พุ ท ธ ว จ น

เขียน 01 Jun 2014 @ 11:56 ()


ความเห็น (0)