อนุทิน 13568 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ทั้งๆ ที่พุทธศาสนายังอยู่

  • เช้านี้ไปเปิดเจอข้อเขียนของ ศ.ดร.ระพี สาคริก และย้อนกลับมาทบทวนตนเอง พร้อมถอดบทเรียนไว้...
  • ตลอดเวลาที่มีสิ่งมากระทบ... กระทบในที่นี้อาจเป็นไปได้ทั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งเป็นความกระทบที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะเรายังอยู่ภายใต้กฏอิทัปปัจจยตัง...นี้อยู่ แต่ทางรอดที่เราดำรงอยู่ได้อย่างสงบภายในใจ คือ ศีล สมาธิ และปัญญา...ให้ถึงพร้อม
เขียน 29 Jun 2008 @ 08:05 () แก้ไข 29 Jun 2008 @ 08:06, ()


ความเห็น (0)