อนุทิน 135672 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

จงก้าวเดินช้าช้าแต่กล้าหาญ

จงก้าวผ่านความหวั่นไหวด้วยใจสู้

ใช้สติไตร่ตรองและมองดู

ค่อยค่อยเรียนค่อยค่อยรู้สู่เส้นชัย

จงอดทนต่อขวากหนามเพื่อความฝัน

ด้วยอุตส่าห์มานะมั่นสู่วันใหม่

คนท้อย่อมไม่แท้ต้องแพ้ไป

คนแท้ไซร้ย่อมไม่ท้อต่อภัยพาล

ด้วยฉันทะมีใจรักผลักให้สู้

เร่งเรียนรู้วิริยาและกล้าหาญ

ด้วยจิตตะใจแน่วแน่ไม่แพ้มาร

วิมังสาปัญญาชาญผ่านทุกข์ทน

เอาความเพียรเป็นที่ตั้งพลังกล้า

เอาศรัทธาเป็นรากฐานตระการผล

เอาสติปัญญาอยู่เป็นผู้คน

ฟ้าจะดลความสำเร็จเพชรเม็ดงาม

เขียน 30 May 2014 @ 19:06 ()


ความเห็น (0)