อนุทิน 135670 - บุษยมาศ

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

- ลาหยุด ๑ วัน

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

- เซ็นผ่านงาน จำนวน ๙ แฟ้ม

- เคลียร์เรื่องเงินยืมทดรอง

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

- เซ็นผ่านงาน จำนวน ๗ แฟ้ม

- เคลียร์เรื่องเงินยืมทดรอง ๕ กอง

เขียน 30 May 2014 @ 14:10 ()


ความเห็น (0)