อนุทิน 135670 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

- ลาหยุด ๑ วัน

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

- เซ็นผ่านงาน จำนวน ๙ แฟ้ม

- เคลียร์เรื่องเงินยืมทดรอง

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

- เซ็นผ่านงาน จำนวน ๗ แฟ้ม

- เคลียร์เรื่องเงินยืมทดรอง ๕ กอง

  เขียน:  

ความเห็น (0)