อนุทิน 135661 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

๐ รินรดหยดน้ำจิต ....... เจือจาน

ถ่ายทอดวิทยาการ ...... ก่อเกื้อ

สอนสั่งศิษย์คือภาร ....... พิรีย์ยิ่ง

มิใช่ชาติใช่เชื้อ ............. แต่ชี้ทางไสว

เขียน 29 May 2014 @ 21:42 ()


ความเห็น (0)