อนุทิน 135660 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

๐ ไปเถิดไปสู่ฟ้า .............. ฝั่งฝัน

หาสิ่งประดับขวัญ ............. ค่าแท้

อย่าลืมทิพย์สัจธรรม์ ........ ถวิลเถิด

จักประเสริฐเลิศแล้ ........... โลกรู้ฤาสลาย

๒๐ ๒๑ น. : ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๗

เขียน 29 May 2014 @ 21:42 ()


ความเห็น (0)