อนุทิน 135653 - หมอสุข

เช้าพฤหัสบดี ๒๙ พ.ค. ๕๗ วันที่ควรบันทึกไว้ของโรงพยาบาล ที่ทีมมุ่งมั่นร่วมกันไปสู่ HA Advance ทั้งระบบ

ประเด็นของผู้รับบริการ ขยายไปสู่ชุมชน เน้นกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ ครบรอบของวงจรการพัฒนา PDCA และ มีหลักฐานเชิงประจักษ์ เตรียมรวบรวมเอกสารกันขมักเขม้น

วานเย็นเรียนรู้เรื่องการสื่อสาร มึแบ่งกลุ่ม ใช่วาทะกลุ่มละสองนาที ได้เรียนรู้ สนุกก็ตอนนี้แหละ

เขียน 29 May 2014 @ 07:46 () แก้ไข 29 May 2014 @ 07:54, ()


ความเห็น (0)