อนุทิน 135647 - แผ่นดิน

วันแต่ละวัน
ประชุมเยอะมาก
จนรู้สึกว่าจิบกาแฟแทนข้าว
จนรู้สึกว่า....
เวลาที่ต้องลงมือทำ
มัน ห า ย ไ ป กั บ ก าร ป ร ะ ชุ ม 
ซะเยอะแยะ 

เขียน 28 May 2014 @ 22:47 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ถ้าประชุมไม่นานแล้วรีบลงมือทำ

ก็ไม่ยุ่ง

แต่นี่ประชุมอะไรกันหนักหนา

บางเรื่องอ่านเองก็ได้

5555

เขียนเมื่อ 

ประชุมเยอะๆ เช้า 1 บ่าย 1 เย็นหนึ่ง ไม่ต้องจ่ายค่าอาหารเลยมีเลี้ยงตลอด สัปดาห์ละ 3-4 วัน ได้ค่าเบี้ยประชุมอีกนะ มีเงินประจำตำแหน่งทั้งนอกและในเวลา บวกเงินเดือนที่ขึ้นสองขั้นหรือเปอร์เซ็นต์สูงสุดทุกปี เหตุเกิดที่สถานศึกษาชั้นสูงหลายแห่ง แต่คุณภาพการศึกษาเขาก็ว่าแย่ลง ๆๆ