อนุทิน 135618 - บุษยมาศ

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

- เซ็นผ่านงานให้เจ้าหน้าที่ จำนวน ๙ แฟ้ม

- เตรียมอ่านวาระการประชุม กบม. ก่อนประชุมในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพราะทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขา ฯ

  เล่มหนาจัง แต่ก็ต้องทำให้เสร็จก่อนมีการประจำ ต้องตอบคณะกรรมการให้ได้เกี่ยวกับเรื่องงานบุคคล

  (ถ้าได้กรรมการที่รู้และเจ้าใจเรื่องบุคคลจริง ๆ จะทำให้ฉันทำงานแบบสบายใจ เพราะไม่ต้องอธิบาย

  มากมาย)...บางทีก็เป็นข้อเสียของการที่มีผู้บริหารที่มาตามวาระ เพราะไม่ค่อยเข้าใจงานบุคคลแบบเข้าใจจริง ๆ...

  เรื่องบางเรื่องต้องเปิดใจรับการเรียนรู้...บางคนไม่เปิดใจรับการเรียนรู้เพิ่มเติม ก็ทำให้ลำบากใจสำหรับการทำงาน

  แบบตัวฉัน...

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

- เริ่มประชุม กบม. ตั้งแต่ ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๑๕ น.

เขียน 27 May 2014 @ 12:35 () แก้ไข 27 May 2014 @ 12:37, ()


ความเห็น (0)