อนุทิน 135608 - ประธาน

ประธาน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

แนะนำหนังสือดี!

รู้ทันสื่อ : รวมแนวคิด ทฤษฏี บทความ เทคนิคเรื่องรู้เท่าทันสื่อ

Contents: บทนำ ความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อต่อการพัฒนาประเทศไทย/ ประเวศ วะสี --
ส่วนที่ 1 แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ -- รู้เท่าทันสื่อ : แนวคิดและทฤษฎี / ดร. นิษฐา หรุ่นเกษม -- ทำไมเด็กจึงจำเป็นต้องรู้ทันสื่อ / พรรณพิมล วิปุลากร -- หน้าที่พลเมืองกับการรู้เท่าทันสื่อ / สุชาดา จักรพิสุทธิ์ -- สื่อกับการละเมิดสิทธิเด็กและคนด้อยโอกาสในข่าว / ประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ -- 10 แนวทาง รู้เท่าทันสื่อ ประยุกต์ใช้ในห้องเรียน / วรัชย์ ครุจิต --

ส่วนที่ 2 ประสบการณ์การรู้เท่าทันสื่อ -- ครอบครัวรู้ทันสื่อ : ประสบการณ์จากแม่สู่ลูก / อัญญาอ พานิชพึ่งรัถ และ ธีรพัฒน์ อังศุชวาล -- กฎหมายสื่อไทยกับภารกิจรู้เท่าทันสื่อของพลเมือง / สุภิญญา กลางณรงค์ -- มองฝรั่ง สร้างหลักสูตรเท่าทันสื่อแบบไทย / อุษา บิ้กกิ้นส์ --

ส่วนที่ 3 บทความคัดสรรรู้เท่าทันสื่อ -- รู้ทันการ์ตูน (ญี่ปุ่น) / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ -- รู้ทันโฆษณา / สมสุข หินวิมาน -- ชีวิตจริงอิงสื่อ : มองผ่านข่าวบันเทิงแอนนี่/ฟิลม์ / นิมิตร พิพิธกุล -- โซเชียลมีเดีย ใช้อย่างไรให้รู้เท่าทัน / สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ -- ส่วนที่ 4 สถานการณ์รู้เท่าทันสื่อ

- อ่านฟรี ดาวน์โหลดเลย!http://goo.gl/ss6YECหรือhttp://goo.gl/OKc8sz

เขียน 26 May 2014 @ 19:22 ()


ความเห็น (0)