อนุทิน 135575 - หมอสุข

อาทิตย์เรียนรู้ จากรายการ Thai Pirom มุมไบ เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ

นำเสนอมุมไบ ที่น่าชม คือธุรกิจหมู่บ้านซักผ้า และ บับบาวาลา ส่งปิ่นโตอาหาร ที่พัฒนาจนวารสารฟอร์บให้รางวัล six sigma!

กล่าวถึงรถไฟ ที่เก่าแก่มาก สถานึ CST ที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

ย่านโคลาบา ชมเกทเวย์ออฟอินเดีย โรงแรมทัชมาฮาล หาดชาปาตี 

น่าเรียนรู้ ตามอ่านได้ในบันทึกหมอสุขนะครับ

เขียน 25 May 2014 @ 10:24 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น่าติดตามค่ะ