อนุทิน 135575 - หมอสุข

  ติดต่อ

อาทิตย์เรียนรู้ จากรายการ Thai Pirom มุมไบ เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ

นำเสนอมุมไบ ที่น่าชม คือธุรกิจหมู่บ้านซักผ้า และ บับบาวาลา ส่งปิ่นโตอาหาร ที่พัฒนาจนวารสารฟอร์บให้รางวัล six sigma!

กล่าวถึงรถไฟ ที่เก่าแก่มาก สถานึ CST ที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

ย่านโคลาบา ชมเกทเวย์ออฟอินเดีย โรงแรมทัชมาฮาล หาดชาปาตี 

น่าเรียนรู้ ตามอ่านได้ในบันทึกหมอสุขนะครับ

  เขียน:  

ความเห็น (1)

น่าติดตามค่ะ