อนุทิน 135568 - หมอสุข

วันอาทิตย์มาถึงอีกวันแล้ว

พูด อ่าน เขียน ทำ ให้สมกับเป็นวันอาทิตย์

... บางคนมีวันอาทิตย์ทุกวัน

.....ใครกัน?

เขียน 25 May 2014 @ 08:56 () แก้ไข 25 May 2014 @ 08:56, ()


ความเห็น (0)