อนุทิน 135568 - หมอสุข

  ติดต่อ

วันอาทิตย์มาถึงอีกวันแล้ว

พูด อ่าน เขียน ทำ ให้สมกับเป็นวันอาทิตย์

... บางคนมีวันอาทิตย์ทุกวัน

.....ใครกัน?

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)