อนุทิน #135568

วันอาทิตย์มาถึงอีกวันแล้ว

พูด อ่าน เขียน ทำ ให้สมกับเป็นวันอาทิตย์

... บางคนมีวันอาทิตย์ทุกวัน

.....ใครกัน?

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)