อนุทิน 135567 - beeman 吴联乐

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
       
(อนุทิน๑๔๒)

  ช่วง ๒๓-๒๕ มีการประชุมเกี่ยวกับ "อนุกรมวิธานและซิสเทมาติกส์ในประเทศไทยครั้งที่ 4" ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร..ผศ.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมาเปิดงาน ภายใต้สถานการณ์ การดูแลความสงบเรียบร้อยของฝ่ายทหาร จากกองทัพภาคที่ ๓...งานดำเนินการผ่านไปตามวัตถุประสงค์ด้วยดี..มีเรื่องที่ควรบันทึกไว้เป็นการส่วนตัวดังนี้

  1. งานนี้ได้กอด ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา
  2. ได้ของฝากจากโจม.ปรียาวุฒิ จากขอนแก่น เป็นถั่วกระจก..
  3. ได้พบกับ "คำหล้า อินควิไล" จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ สปป.ลาว โดยมิคาดฝัน เขามาทำ ป.เอกกับศ.ดร.สมศักดิ์
  4. ได้พบ "อ้อม" หนึ่งในคณะ "หญิง อ้อ อ้อม" ใน สคส.เดิม..ตอนนี้ติดตามสามี ซึ่งอยู่ที่มอ.มานำเสนอผลงานที่นี่่ โลกก็กลม แบบนี้..
  5. รู้สึกว่า งานนี้ ได้มองเห็น ความก้าวหน้าของการทำวิจัย และการนำเสนอที่มีวิวัฒนาการอันดียิ่ง
  6. ฟัง ศ.ดร.สุจินดา พูดจุดประกายความคิด งานวิจัย..มองเห็นความฉลาดหลักแหลม การเชื่อมโยง และการสร้างเครือข่าย อันยอดเยี่ยม..
  7. สรุปว่า มีความสุขกับงานนี้ตามอัตภาพ..ขอขอบคุณ อ.ดร.สุนีย์ ที่จัดการจ่ายค่าลงทะเบียนให้ 1,700 บาท ซึ่งได้เงินคืนมาและฝากส่งคืนให้เจ้าของแล้ว
  8. เสียดายว่า ช่วงนี้ไม่มีน้ำผึ้งใหม่ไปฝากใครเลย
เขียน 25 May 2014 @ 06:50 () แก้ไข 25 May 2014 @ 06:55, ()


ความเห็น (0)